CLUB VAN 100

Beste leden en geïnteresseerden,

Als trotse bestuursleden van “De Club van 100” binnen HVV Hengelo, willen we graag wat meer informatie met jullie delen over deze bijzondere club. “De Club van 100” is al vele jaren geleden opgericht en bestaat uit mensen die HVV Hengelo een warm hart toedragen. Het mooie is dat je geen lid hoeft te zijn van onze vereniging om deel uit te maken van deze club, want iedereen is welkom!

Onze leden betalen jaarlijks een bedrag van 50 Euro aan lidmaatschapsgeld (voorheen 100 Gulden, vandaar de naam). Dit geld wordt vervolgens besteed aan ondersteuning binnen de vereniging in de ruimste zin van het woord, daar waar mogelijk. Op dit moment hebben we al 88 enthousiaste leden, maar we kunnen altijd nieuwe leden gebruiken. Dus aarzel niet en meld je aan als nieuw lid bij een van onze bestuursleden of via cvh@hvvhengelo.nl.

Eens per jaar, meestal in februari of maart, houden we een vergadering waarin we als leden beslissen aan welk doel we een donatie verstrekken. Op deze vergadering worden tevens de leden op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Het is een gezellige bijeenkomst waarin we samen beslissen hoe we HVV Hengelo het beste kunnen ondersteunen.

Als lid van “De Club van 100” krijg je ook de eer om jouw naam vermeld te zien op een speciaal bord in “De Koepel”. Een mooie manier om jouw betrokkenheid bij HVV Hengelo te tonen.

Mochten er vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons bestuur. We staan altijd klaar om je te helpen en je vragen te beantwoorden.

Laten we samen HVV Hengelo blijven steunen en er een geweldig seizoen van maken!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van “De Club van 100”

Voorzitter: Bert ten Have tel. 06-51207361
Penningmeester: Henk Bakker te. 06-12111610

Bankrekeningnr.: NL13 ABNA 0470 0737 72

De club van 100